dekinsan.com.tr'ye ait web sitesi üzerinden düzenlenen iş başvuru formu ve bu formda yer alan bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve aktarılması" na ilişkin getirilen düzenlemeler kapsamında bulunmadığından ve bu iş başvuru formunda yer alan bilgiler başvuranın isteği ve kendi iradesi doğrultusunda alındığından, yine 6698 Sayılı Kanun kapsamında "kişisel verilerin işlenmesi ve korunması" hususunda şirketimizin sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmadığından ve işbu kişisel bilgi ve verilerin şirketimiz dışında üçüncü bir kişi veya kuruma aktarılmadığından ve başvuranın rızası dışında aktarılmayacağından şirketimizin cezai ve/veya hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda; başvuran, iş başvurusu formunda yer alan kişisel nitelikteki veriler ile bilgi ve belgeleri hiç kimsenin etkisi altında kalmaksızın açık rızası ile şirket bünyesi ile paylaşmakla birlikte kabul ve taahhüt etmektedir.